Dec 302017
 

Jučer nam je Vraneša postavio par problema. Prvi smo lako riješili, a za drugi nam je morao pomoći. 🙂

       Mat u dva. Ne jedan, dva! U jedan je lako. 🙂                                             Mat u jedan.

 

 Posted by at 22:57

Sorry, the comment form is closed at this time.