Domaća zadaća #2 (za 21.12.2012)

 Arhiva starih članaka, Domaća zadaća  Comments Off on Domaća zadaća #2 (za 21.12.2012)
Dec 122012
 

Bijeli vuče i dobiva u jednom potezu.

 Posted by at 19:05

Domaća zadaća #1 (za 21.12.2012)

 Arhiva starih članaka, Domaća zadaća  Comments Off on Domaća zadaća #1 (za 21.12.2012)
Dec 112012
 

Odgovorite na ova pitanja:

  1. Koliko polja ima šahovska ploča?
  2. Koje je boje polje a1?
  3. Koja figura stoji na polju b8 u početnom rasporedu figura?
  4. Koliko poteza treba bijelom skakaču da sa polja b1 da dođe na polje b2?
  5. Koja bijela figura nikako ne može doći na polje a8? Zašto?

Odgovore zapišite u bilježnicu, za petak, 21.12.2012.

 Posted by at 22:40